Zorgwoningen Schoonhoven

Woningbouw

Opdrachtgever

QuaWonen, Gemiva-SVG Groep

Toelichting

Individueel wonen in een voormalig politiebureau te schoonhoven.

Op uitnodiging van QuaWonen en de Gemiva-SVG Groep heeft Ruoff Architecten de mogelijkheden in kaart gebracht voor het herbestemmen van een bestaand Politiebureau tot individueel wonen voor mensen met een verstandelijke beperking.

In het ontwerp is de nadruk gelegd op de wisselwerking tussen bewoner en samenleving. De geïsoleerde ligging – en het gesloten karakter van het bestaande politiebureau worden aangepakt.

Er wordt ruimte gemaakt om mensen naar dagactiviteiten te begeleiden en weer thuis te brengen. Herkenbaarheid en een duidelijke ruimtelijke ordening dragen bij aan de zelfstandigheid van de toekomstige bewoners.

Het bestaande volume wordt op strategische plekken geopend zodat zicht op de omgeving en aangrenzende tuin geboden wordt.

De maquette is gemaakt doorArchimpact

© 2024, Ruoff Architecten B.V.  | 
Algemene voorwaarden & Privacy Statement
website: sbddesign.nl