Ruoff Architecten B.V.

Over ons bureau

Bureauprofiel

Wij vinden het leuk om ons te verdiepen in de vraagstelling van onze opdrachtgever.

Een proces dat vaak begint met een gesprek en dan gaandeweg verder gebracht wordt tot iets wat feitelijk gebouwd wordt, tastbaar is.
Het herkennen en benutten van de kansen en mogelijkheden van zowel het programma als van de context beschouwen wij als de kern van onze ontwerp opgaaf.
Tijdens het ontwerp geven wij maat en plaats aan functies. Wij onderzoeken de ordening van ruimten en de samenhang van deze ruimten tot hun omgeving. Deze samenhang moet relevant, logisch en helder zijn.
We werken vanuit een idee dat voor iedereen begrijpelijk is, een concept.

Het concept is eenvoudig en geeft richting aan de complexe ontwerp afwegingen die tijdens het proces aan de orde zijn.
Naarmate het ontwerp groeit door de inbreng van een toenemend aantal betrokkenen ontstaan verschillende verhaal-lijnen die samenkomen in het concept.

Zo verteld het ontwerp een verhaal dat op meerdere niveaus gelezen kan worden.

Planning

In een zo vroeg mogelijk stadium wordt een project voorbereidingsplanning gemaakt.

In deze planning worden de verschillende werkzaamheden per fase in tijd gezet en gedurende het project bijgehouden. Gekoppeld aan de planning wordt een gedetailleerde omschrijving van de werkzaamheden gemaakt waarin aangegeven is wie -wat – wanneer moet doen.

Bouwkosten

In samenwerking met een externe kostendeskundige wordt op basis van het voorlopig ontwerp een elementen begroting opgesteld. Deze begroting vormt de basis voor het investeringsoverzicht.

Door een resumé van bouwkosten per vierkante meter en/of bouwonderdeel ontstaat inzicht en vergelijkingsmogelijkheid met andere projecten. Gedurende de verschillende fasen van de voorbereiding worden de bouwkosten in beeld gebracht en getoetst aan het oorspronkelijke budget, resulterend in een directiebegroting. Aan de hand van de directiebegroting worden de kosten tijdens uitvoering bewaakt.

Samenwerking

Ruoff Architecten heeft een samenwerkingsverband met
Convex Architecten.

Ontwerp

Ruoff Architecten werkt met veel enthousiasme aan een breed scala van opdrachten.

Onze projecten omvatten ondermeer stedenbouwkundige studies, woningbouw, kantoren, winkels, maatschappelijke voorzieningen en showrooms.

Onze werkzaamheden beslaan het hele bouwproces; het opstellen van een programma van eisen, het vervaardigen van een ontwerp, het verzorgen van de aanvraag bouwvergunning, het opstellen van de contractstukken, directievoering en toezicht tijdens uitvoering.

De vraagstelling van de opdrachtgever is leidend. Wij onderzoeken de mogelijkheden van deze vraagstelling in relatie tot de randvoorwaarden. Daarbij geven wij antwoorden die logisch en praktisch zijn. Duurzaam bouwen beschouwen wij als impliciet onderdeel van de ontwerp-opgaaf.

Communicatie

Ieder project is uniek.

Niet alleen de vraagstelling van de opdrachtgever en de plek waar een bouwwerk wordt gerealiseerd maakt een project uniek, ook de samenstelling van het planteam, de adviseurs en de aannemer zorgen ervoor dat geen project hetzelfde is. Betrokkenen zoals gebruikers, gemeente en omwonenden zijn nooit gelijk.

De verschillende mensen die betrokken zijn bij het proces, vanaf de eerste idee-vorming tot aan de uitvoering van een project, handelen vanuit een eigen invalshoek en daarbij behorend belang.

Vanuit onze betrokkenheid en ervaring leven wij ons in in het belang van de diverse partijen. Dit maakt het mogelijk actief te anticiperen op de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Een heldere communicatie in een vroeg stadium laat het proces sneller en beter verlopen.

© 2023, Ruoff Architecten B.V.  | 
Algemene voorwaarden & Privacy Statement
website: sbddesign.nl