Piet Sandersplein Schiedam

Renovatie - Restauratie, Woningbouw

Opdrachtgever

Woonplus Schiedam

Toelichting

Restauratie Heenvlietseplein Schiedam.

De uitwerking van dit project is tot stand gekomen na een prijsvraag-studie ten behoeve van de restauratie van het woningcomplex aan het Heenvlietseplein te Schiedam.

De stedebouwkundige samenhang van deze woningen en de voor architect Piet Sanders zo kenmerkende architectuur van begin 1900, bepalen tot op de dag van vandaag de identiteit van de wijk de Gorzen.

Deze studie richt zich onder meer op de puzzel hoe je in een bestaand volume kan komen tot een herverkaveling van woningen.

De fontijn op het plein is ontworpen door Marc Ruygrok.

© 2024, Ruoff Architecten B.V.  | 
Algemene voorwaarden & Privacy Statement
website: sbddesign.nl