Kerkstraat Alphen aan den Rijn

Woningbouw

Opdrachtgever

DeZa Buitenhof B.V.

Toelichting

Woningen met commerciële ruimten Alphen aan den Rijn.

Bij het eerste bezoek aan de lokatie springt het centrale perspectief van de kerk in het verlengde van de Kerkstraat in het oog. De Kerkstraat wordt geflankeerd door twee gesloten bouwblokken en heeft een prettig besloten karakter.

De nieuwbouw maakt onderdeel uit van de staatwand en grenst aan drie zijden aan de openbare ruimte. De wand aan de Kerkstraat wordt opgevat als een voortzetting van het perspectief.

Robuuste zuilen, gekleurde vlakken en detaillering verwijzen op eigentijdse wijze naar een kerkinterieur met gebrandschilderde ramen. De verlichtingsarmaturen op de zuilen versterken het besloten karater van de straat. De gevels aan de Paradijslaan en aan de Julianastraat sluiten aan bij het karater van de belendende gevels.

Het programma omvat commerciële ruimten en starterswoningen.

© 2024, Ruoff Architecten B.V.  | 
Algemene voorwaarden & Privacy Statement
website: sbddesign.nl