Deloitte Aalsmeer

Utiliteit

Opdrachtgever

Van Hoorn Vastgoed B.V.

Toelichting

Op een prominente locatie langs de provinciale weg N201 bij de oostelijke entree van Aalsmeer is voor Deloitte een kantoorgebouw ontwikkeld. Het bouwvolume begeleidt – en geeft richting aan de aankomst in de bebouwde kom.

Deze richting wordt versterkt door de verschuiving in het bouwvolume en het horizontale karakter van de architectuur, zoals tot uitdrukking komt door de geprononceerde luifels.

De transparante begane grond laat het metselwerk daarboven los komen van het maaiveld. Reflecties van de groene omgeving in het glazen gevel doet dit effect versterken.

© 2024, Ruoff Architecten B.V.  | 
Algemene voorwaarden & Privacy Statement
website: sbddesign.nl