Aansluitend op de bezichtiging van de beurs Energie 2010 hebben we deelgenomen aan de workshop “Op Weg Naar Passief Bouwen”. Georganiseerd door Stichting Passief Bouwen.

Voorzitter en ankerman deze middag, de heer Chris Zijdeveld heeft vooral het woord gelaten aan de heer Jaring Rijpma van De Mar Houtkonstrukties. Deze heeft tekst en uitleg gegeven bij de ontwikkeling van het in 2004 gerealiseerde project “Heliants Huis Zwaagwesteinde”. Dit zijn starters woningen ontwikkeld met de uitgangspunten van het passief bouwen.

Belangrijk onderdeel in bouwkundig opzicht is hierbij het gebruik van goed geïsoleerde houtskeletbouw dak- en gevelelementen. Waarbij de koudebruggen ter plaatse van de houten stijlen wordt voorkomen door voorlangs de stijlen een extra laag schuim isolatie van ca. 4cm dik aan te brengen.

Het bleek vooral een presentatie te zijn met de gelegenheid tot het stellen van vragen. Waarna de heer Chiel Boonstra van Trecodome de gelegenheid kreeg om het project langs de meetlat van het passief bouwen te leggen. Met de conclusie dat alles wel zo’n beetje volgens de nu geldende inzichten is uitgevoerd. Chiel Boonstra gaf aan dat het de afgelopen jaren wel duidelijk is geworden dat niet alleen de isolatie dikten maximaal moeten worden gekozen, maar dat vooral gelet moet worden op de aansluitingen van de isolatie pakketten onderling in de hoeken van het gebouw.

Een aardige tip van Chiel bij het tekenen en detailleren van gebouwen is het advies om eens met een makeerstift de isolatie grenzen van doorsneden en plattegronden te volgen. Op plaatsen waar dan de stift van het blad moet worden gelicht zal er een probleem zijn met de aansluiting van de isolatie lagen. Hier zal dan goed naar moeten worden gekeken om warmte lekken te voorkomen.

Dan blijkt dat met name de aansluiting van de gevels op de begane grond vloer extra aandacht te behoeven. Het huidige advies is om de toegepaste geïsoleerde vloerelementen aan de bovenkant te voorzien van een extra isolatie pakket en pas daarna de afwerk vloer aan te brengen. Alleen op deze manier kunnen warmte verliezen op deze plaats efficiënt voorkomen worden.

Tekenend voor de ontwikkelingen op het gebied van super energie zuinig bouwen  is dat anno 2010 een voorbeeld project uit 2004 wordt genomen om uitleg te geven aan een beperkt gezelschap geïnteresseerden.