Voor een opdrachtgever doen wij onderzoek naar de herverkaveling van enkele bestaande bouwblokken.

Er worden nieuwe grond-gebonden woningen gepland, waarbij extra aandacht is voor de woningen op de hoeken. Verschillende scenario’s worden hiervoor onderzocht en voorzien van principe plattegronden.

De uiteindelijke architectonische vormgeving zal aansluiten bij die van de periode rond 1900.

688-01