Voor de Stichting Activiteiten na Schooltijd in Rotterdam begeleiden we het tot stand komen van een integraal veiligheidsplan voor haar BSO activiteiten.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s en het structureren en bundelen van het beleid op dit gebied. Zodat de veiligheids- en gezondheids niveau’s binnen de organisatie optimaal zijn in het belang van de kinderen.