De beursvloer van de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch bleek weer bezaaid met allerhande nieuwigheden betreffende energie. Waar het merendeel van de ruimte werd ingenomen door met name industrie gerelateerde bedrijven op het gebied van energie. Onze interesse ging vanzelf sprekend meer uit naar de bouw gerelateerde leveranciers en organisaties. Deze waren vertegenwoordigd in de Baroniehal (hal 6).

Na een rondje door de hal en hier en daar eens een praatje te hebben gemaakt kunnen wij het volgende optekenen:

Isorast

Dit is een verloren bekisting systeem van PS dat al 40 jaar wereldwijd toegepast wordt in de woningbouw. Dit lijkt een heel aardig systeem om vlot wanden te realiseren die goed isoleren en direct zijn af te werken met diverse materialen. De PS kan na sloop worden hergebruikt, maar niet in het product zelf vanwege nadelige gevolgen voor de sterkte van het product omdat er sprake is van een bekisting voor het storten van beton.

Het hergebruik is volgens de vertegenwoordiger van Isorast ├╝berhaupt geen issue, omdat er toch maar ongeveer 1 vat ruwe olie nodig is voor het produceren van de PS elementen per woning. Dat is nog eens vooruitstrevend denken.

Photovoltaïsche systemen

Leveranciers van PV panelen bleken goed vertegenwoordigd. Bij een enkele stand hebben we geopperd om eens wat water leidingen achter de PV panelen te leggen voor het opwarmen van water voor douchen en eventueel CV. Analoog aan de zonneboiler panelen. Het leek een ieder een goed idee vooral omdat PV panelen beter presteren als ze ook gekoeld worden, maar niemand kon ons vertellen of dit al eens eerder is uitgevoerd.

Alleen de firma Green Earth wist te vertellen dat dit idee mogelijk nooit tot uitvoering is gebracht omdat het benodigde oppervlak voor het opwekken van elektriciteit nauwelijks in verhouding staat tot wat nodig is voor het vullen van een vat warm water.

Drie dubbel isolatie glas

Een Belgische leverancier van houten kozijnen zet een mooi product op de markt waarbij het kozijn profiel is opgebouwd uit twee houten delen met daartussen een PUR isolatie plaat gelijmd. In combinatie met drie laags isolatie glas wordt een hoge warmte weerstand van het totale raam gerealiseerd. Als we de vertegenwoordiger vragen naar de mogelijkheid de kozijnen te leveren met een FSC keurmerk dan worden we meewarig aangekeken begeleid met de opmerking dat die zwartjes daar eerst maar eens zelf hun zaakjes op orde moeten hebben.

Weer zo’n denkwijze die ons de toekomst zonnig tegemoet doet zien. Het lijkt bij onze zuider buren nog niet te zijn ingedaald dat het wel eens zinvol kan zijn om wat langer stil te staan bij de houdbaarheid van ons bestaan op deze planeet.

Phase Change Materials

De frima Autarkis gaf in hun stand uitleg over vloerverwarming en -koeling op basis van kunststof platen gevuld met een natrium chloride. Dit zout is een rest product uit de chemische industrie en heeft de eigenschap om bij een temperatuur van rond de 25 graden van vast over te gaan in vloeibare staat. Hierbij kan relatief ten opzichte van het gewicht, veel energie in de vorm van warmte, door het materiaal worden opgenomen.

Op deze manier kun je gebouwen met minder massa voorzien van een warmte buffer zoals dat ook gebruikelijk is bij betonkernactivering.

Na het informatieve rondje langs diverse stands was het tijd om een workshop van de Stichting PassiefBouwen.nl bij te wonen. Een korte impressie hiervan kunt u lezen in een volgend bericht.