In een pril stadium zijn we betrokken bij een studie naar een stedelijke herstructurering.

In nauw overleg worden enkele verkavelingsenario’s geschetst waarmee de eerste financiële haalbaarheidstudie door de opdrachtgever kan worden opgesteld.

Vanwege de parkeerdruk in de wijk wordt ook het aantal parkeerplaatsen onder de loep genomen.

687-nws-01