De Rotterdamse woningstichting PWS is voornemens enkele panden in het Oude Noorden en Oud Crooswijk flink op te knappen.

Ons bureau heeft opdracht gekregen voor de bouwkundige opname en het tekenwerk. De schetsplannen die er liggen zullen door ons verder worden uitgewerkt tot bestek stukken en we verzorgen het tekenwerk voor de bouwaanvraag.