In vervolg op een stedenbouwkundige studie en in opdracht van Woonplus Schiedam ontwerpen wij 17 ééngezins-woningen voor de sociale huur.  De bouwlocatie aan de Aleidastraat bestaat uit twee afzonderlijke kavels gescheiden door de Mariastraat.

De woningen zijn georiënteerd op de straat en zijn voorzien van een ruime tuin. De architectuur sluit aan op het jaren dertig beeld van de omliggende bebouwing. De straatwand krijgt een verticale geleding met verbijzonderingen op de hoeken.

Bouwgrip verzorgt het projectmanagement.