QuaWonen en de Gemiva-SVG groep hebben ons de tweede week van april uitgenodigd om een planpresentatie te houden voor de herbestemming van een bestaand politiebureau tot individueel wonen voor mensen met een verstandelijke beperking.

In korte tijd hebben we een architectonische en bouwkundige planaanpak opgesteld met de nodige flexibiliteit om aan te sluiten bij de wensen van de opdrachtgever.

In het ontwerp is de nadruk gelegd op de wisselwerking tussen bewoner en samenleving.