Voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam heeft Rob Ruoff uitgebreid onderzoek gedaan naar de historie van de toegangspoorten naar de voormalig Rooms Katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk te Schiedam. Het onderzoek is gepresenteerd in een boekwerk en bevat een foto- / beeldrapportage van de poorten in hun context met een stukje geschiedenis, waaruit ook de cultuurhistorische waarde blijkt. De presentatie heeft tot doel potentiële subsidieverstrekkers en de gemeente te overtuigen van de noodzaak tot herstel en behoud van dit sierlijk ontwerp en ambachtelijk vakmanschap. De poorten zijn in 1882 ontworpen door architect Everhardus J. Margry  leerling van Architect Dr. P.H.J. Cuypers (architect van vele kerken en ondermeer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam). Het ambachtelijk smeedwerk komt uit de smidse van de firma J. Vincent & Co. in die tijd gevestigd aan de Admiraal de Ruyterstraat in Schiedam. Toon in Google Maps.