In opdracht van Woonplus Schiedam is Ruoff Architecten

bezig met een stedenbouwkundige studie voor een locatie aan de Aleidastraat te Schiedam. Het programma omvat ca. 15 betaalbare huurwoningen.

De stedenbouwkundige context is divers zowel ruimtelijk als historisch. De beoogde locatie sluit aan op verschillende straten met eigen bouwstijlen. Daarbij omvat het plan drie hoekoplossingen.

Een aantal verkavelingsvarianten worden onderzocht op ruimtelijke kwaliteit en op haalbaarheid. In overleg met Woonplus en gemeente Schiedam wordt bepaalt welke variant verder uitgewerkt gaat worden.