De restauratie en herbestemming van het Sint Vincentius kloosters aan de Korte Haven in Schiedam is in volle gang. Aannemer Stadstimmerwerf BV pakt de klus voortvarend aan. Er is inmiddels gelegenheid om de in het complex gelegen RK kapel voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam, uitgebreid te inspecteren.

Met de nodige veiligheidsvoorzieningen, klim- en klauterwerk is een begin gemaakt met een gedetailleerde opname van het bouwkundige werk. De eerste indruk is dat de kapel in relatief goede staat verkeerd gezien het gebrek aan onderhoud de laatste jaren.

Er wordt nu hard gewerkt aan een rapportage in woord en beeld om te komen tot een aanbeveling van aanpak.