Aan de Laan van Zuidhoorn te Rijswijk is in 2002 het kantoren complex Hof van Hoornwijck gerealiseerd. Voor de ontsluiting van het terrein wordt gebruik gemaakt van een in de stijl van het gebouw ontworpen brug.

In de loop van de tijd heeft de gemeente het fietspad aan de Laan van Zuidhoorn verlegd, waardoor ter plaatse van deze brug een onoverzichtelijke situatie is ontstaan en de kans op ongelukken onaanvaardbaar is verhoogd.

De vereniging van eigenaren van het complex heeft ons gevraagd een plan te maken voor het aanpassen van de bestaande brug om de situatie veiliger te maken.